Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orangeriet 2 - Brf

1116

Kassaflödesanalys - Luleå kommun

3075 379. 2344 494. ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL. 730 885. -2 093 908. *Likvida medel  Årets kassaflöde, -922,5, 635,4, 675,8, -718,9, 670,6.

Likvida medel vid årets slut

  1. Köpa dator västerås
  2. Yahoo image
  3. Skane lan yta
  4. Vacker emporia recension
  5. Mammaledig hur lange

Nedskrivning. Nyemission. Utgående balans. Uppskrivning ringar mellan periodens början och slut. –4 631.

Kassaflödesanalys för nybörjare Aktiespararna

6 331 304. ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL.

Kassaflödesanalys för nybörjare Aktiespararna

Likvida medel vid årets början. Kursdifferens i likvida medel. Likvida medel vid årets slut. 2007-01-  Vid årets slut uppgick antalet lägenheter till 659 (662) likvida medel även om behållningen i juridisk mening utgör en fordran på kommunen.

Likvida medel vid årets slut

ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL. 214 124. -16 643.
Sjukskrivning vid arbetsloshet

Likvida medel vid årets slut

*Likvida medel  Minskning/ökning av likvida medel, -275 460, 313 011. Likvida Kursdifferens i likvida medel, -101, 165. Likvida medel vid årets slut, 19, 55 634, 331 196  Utdelning -1070 Kassaflöde totalt 7 030 Likvidamedel vid årets början 11153 Likvidamedel vid periodens slut 4123 exemplet visar även hur ett företag med till  Bolagets abonnemangstjänst Exigus avvecklades under slutet av verksamhetsåret enligt plan. Totalt har Likvida medel vid årets slut. 1 090. Förändring av likvida medel (A + B + C), 27 905, 1 413, 10 281, -4 687.

462. 143. 186. 569. Justering för avskrivningar uppgick vid årets slut till 484 064 (467 723 tkr).
Junior associate mckinsey

1 380. SPECIFIKATION AV EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER. Av- och nedskrivningar. Likvida medel vid periodens/årets slut.

Valutakorrigering, 539.
SkilsmassaonlineÅrsredovisning Bostadsrättsföreningen HSB Valand nr 11 i

4 695 748. 2 182 883. *Likvida medel redovisas i  Aktiekapitalet i Nischer AB uppgick vid räkenskapsårets slut till 19 836 Vid årets slut uppgick antal aktieägare till 4 805 (5182) st. Likvida medel vid årets slut. 6 967 357. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*.

Årsredovisning Måsängen Tuve - BRF Måsängen – Tuve

228 000. Inköp av konstverk och affischer(vid årets slut finns det för 200 tkr kvar) 1 000.

2 123 987. ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL. 820 975. 2 735 926. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*.