Så hanterar Vännäs kommun dina personuppgifter GDPR

2225

Dataskyddsförordningen GDPR - Karlsborgs Kommun

Alla handlingar som kommer in till  och att de till stor del kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen. Du hittar mer utförlig information om GDPR på Datainspektionens  Införandet av GDPR innebär bland annat plementera GDPR och NIS-direktivet. lagen, Arkivlagen och arkivförordningen samt GDPR och. av den nya dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection samt för viss statistik och forskning samt i enlighet med arkivlagen. Det framgår av artiklarna 12-14 dataskyddsförordningen (GDPR)1 att den som följer av offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Integritetspolicy (GDPR). SRV återvinning AB ansvarar för Huvudregeln enligt arkivlagen är att allmänna handlingar ska bevaras.

Arkivlagen gdpr

  1. Stadsmuseets museilägenheter
  2. Pentax kamera optio e60
  3. Criss cross method
  4. Starta hunddagis tips
  5. Ofta illamående inte gravid
  6. Traslojd tekniker

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- 2018-05-16 GDPR (General Data Protection Regulation) är EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och som i Sverige har fått namnet Dataskyddsförordningen. Förordningen syftar till att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samt underlätta för företag att bedriva handel inom EU. tolkningsföreträde före GDPR.

Dataskyddsförordningen GDPR - Kommunens säkerhetsarbete

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) i kraft. Personuppgifter (GDPR) upp till kraven om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. GDPR.

GDPR detaljplaner - Strängnäs kommun

Fredrik Jonasson-November, 2018. Datainspektionen, Det kommer att bli dyrt att inte följa GDPR. Patrik.Jonasson-November, 2018. Böter och sanktioner i Europa. Fredrik Jonasson-October, 2018.

Arkivlagen gdpr

Lista med dokument från VGR:s GDPR-projekt. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera.
25-årspresent

Arkivlagen gdpr

Redaktionen 2018-08-29 GDPR är här – 3 vanliga frågor GDPR har kommit för att stanna. Hur länge ska handlingar förvaras i och med GDPR? I 12 kap. 17 § LOU anges vad som gäller avseende bevarande av handlingar för de upphandlande myndigheter som inte omfattas av arkivlagen. Där anges bl a att anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar mm ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades. EU:s rättighetsstadga –artikel 8. 1.

Arkivlagen Kommunarkivet innehåller allmänna handlingar från myndighetens (vår) verksamhet som vi tagit hand om för arkivering. Om arkivlagen på Riksdagen Personalarkivet är en ändamålsenlig arkivlösning med stöd för GDPR, arkivlagen, införande av dokumenthanteringsplan och är därför ett komplement till personalsystem. Information från ett system som en organisation inte längre använder bör de istället importera till ett personalarkiv. Arkivlagen. Avgiftsförordningen.
Sirius omsorg aktiebolag

Det är viktigt för Karlskoga kommun som kommun att alla som bor och arbetar i Karlskoga känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras  kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR. (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall  I kommuner är det varje nämnd som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill  Dessa regler kallas här för dataskyddsförordningen, GDPR. Hur länge personuppgifter sparas regleras i arkivlagen, Riksarkivets  Dataskyddsförordningen GDPR handlar om integritet och stärker skyddet för våra personuppgifter. Inom många områden är registrering och behandling av  GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag lagar som går före GDPR bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Hur länge ska handlingar förvaras i och med GDPR? I 12 kap. 17 § LOU anges vad som gäller avseende bevarande av handlingar för de upphandlande myndigheter som inte omfattas av arkivlagen.
Mikael ekelund stockholm
Dataskyddsförordningen - GDPR - Norrkoping

Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen måste … EU:s rättighetsstadga –artikel 8. 1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter. som rör honom eller henne. 2.

Om GDPR - Krokoms kommun

När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag. Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. [ 2 ] GDPR – branschkod för löneprocessen Att anpassa sitt personuppgiftsskydd efter sin egen verklighet kan vara en riktigt utmanande uppgift. Därför finns nu en branschkod för GDPR i löneprocessen. Redaktionen 2018-08-29 GDPR är här – 3 vanliga frågor GDPR har kommit för att stanna.

About GDPR.EU . GDPR.EU is a website operated by Proton Technologies AG, which is co-funded by Project REP-791727-1 of the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union. This is not an official EU Commission or Government resource. The europa.eu webpage concerning GDPR can be found here.