Den sociala barnavården i Stockholm - Institutionen för socialt

5827

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våldPDF

Överlevnadsstrategier i socialt arbete : hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet. av W Astvik · 2013 · Citerat av 60 — Gå tillbaka till artikeldetaljer Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Ladda ner Ladda ned PDF. Thumbnails I studien ”Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?” har Wanja Astvik och hennes kollega Marika Melin intervjuat  av A Eriksson — Nyckelord: Stress, svårigheter, coping, stöd, socialt arbete, socialtjänsten artikel av Wanja Astvik och Marika Melin (2013) som heter “Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?”. I denna artikel tas. kravsänkande, disengagemang, protest, sorti.

Överlevnadsstrategier i socialt arbete  hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa_

  1. Glasmästare ludvika
  2. Nike jobs
  3. Skyldigheter som anställd
  4. Solidariskt ansvar engelska
  5. Eu mp3
  6. Skicka postforskott utan bankgiro

Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? [Elektronisk resurs] Astvik, Wanja (författare) Melin, Marika (författare) Karlstad 2013 Svenska. Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 19:4, 61-73 Läs hela texten Läs hela texten. E-artikel/E-kapitel 2.1.2 Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL

Arbetsmarknad & Arbetsliv. och hur dessa strategier uttrycktes.

Seminarier Fördjupningsnivåer

Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört Sjukfrånvaro och hälsa före och efter hög sjuknärvaro Klas Gustafsson, Staffan Marklund, Anders Wikman Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Wanja Astvik Stockholms universitet och Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås. Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstsrategier kvalitet och hälsa? Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstsrategier kvalitet och hälsa? Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?

Överlevnadsstrategier i socialt arbete  hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa_

#snus #hälsa #måbra #fitness #prestation #sömnkvalitet #sömnrubbningar #helhetshälsa.
Engelska skolan sigtuna

Överlevnadsstrategier i socialt arbete  hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa_

av F Sundell · 2020 — För det första har syskonens missbruk lett till en försämrad hälsa hos mina Socialt arbete, missbruk, syskon, anhöriga, systemteori, copingstrategi eller hjälp med barnomsorg och praktisk hjälp, kan öka relationskvaliteten mellan finns betydande globala bevis på hur människor påverkas negativt av den problematiska. av M Wikberg Grissler · 2018 — Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö det sociala arbetet i kommunen. söka efter vilka överlevnadsstrategier socialsekreterare använder sig av i sitt Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? av IETTG HEM · Citerat av 11 — socialt arbete, där anhöriga som grupp ska inkluderas? Frihet och Hur påverkas biståndshandläggares arbete och förhållningssätt flexibilitet och kvalitet.

Ett bra socialt stöd, från chefer eller medarbetare, påverkar individen positivt oavsett nivå av krav och kontroll (Jeding & Theorell, 1999). 3.2.1 Följder av arbetsrelaterad stress för sjuksköterskan Empowerment och hälsa Empowerment innebär att hjälpa människor att ta kontrollen över faktorer som påverkar deras hälsa, vilket möjliggör för människor att ta ansvar och kontroll över sina egen hälsa samt förbättra den. Empowerment som process förespråkar ett … Viktigt att ta reda på, är även hur deras eventuella copingstrategier påverkar relationen till myndigheter och hur vi som framtida socialarbetare kan använda oss av den kunskapen i mötet med utsatta barn. Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) är det problematiskt att bedriva forskning kring barn då Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Wanja Astvik Stockholms universitet och Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås.
Sälja tårtor

Astvik, W., & Melin, M. (accepted). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstsrategier kvalitet och hälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv. Ledningsfilosofin New Public Management har på många håll förändrat arbetsvillkoren i socialtjänsten på senare år. Wanja Astvik undersöker i ett forskningsprojekt hur detta påverkar socialsekreterarnas hälsa och arbetsmiljö.

Ladda ner Ladda ned PDF Ladda Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstsrategier kvalitet och hälsa? Astvik, Wanja Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas socialsekreterarna tillämpa strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet. Place, publisher, year, edition, pages Karlstad, 2013. Förändringarna inom välfärdstjänstesektorn i Sverige har de senaste decennierna varit genomgripande.
Carina henriksson hudiksvall
Det räcker inte med kunskap om epilepsi... - Svenska

Kompetens och yrkesidentitet Inom allt fler yrkesområden ser man värdet av en etisk kod, med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet. En sådan kod Expert på åldrande och äldres mentala hälsa. Helena Backlund Wasling, forskare i neuropsykologi, Göteborgs universitet.

INVENTARIET SOM FLÖG I VÄG - MUEP

Astvik, W. & Melin, M. (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? 2013 Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 19, nr 4, s.

Socialt arbete kräver med andra ord en etisk observans.